سينماي مستند

تحریف آمار و غرض ایدئولوژیک

نویسنده:
آنها اشاره می‌کنند که کارشناسانی که در فیلم صحبت می‌کنند همه به استثنای یک نفر گیاه‌خوارند و طبیعی است که از آماری طرفداری می‌کنند که تولید گوشت و در نهایت گوشت‌خواری را عامل اصلی تخریب محیط زیست معرفی می‌کند....
آنها اشاره می‌کنند که کارشناسانی که در فیلم صحبت می‌کنند همه به استثنای یک نفر گیاه‌خوارند و طبیعی است که از آماری طرفداری می‌کنند که تولید گوشت و در نهایت گوشت‌خواری را عامل اصلی تخریب محیط زیست معرفی می‌کند. دیگر این‌که برخی از این کارشناسان فاقد صلاحیت علمی در زمینه‌ی کشاورزی صنعتی و مسائل مربوط به آن هستند. فیلمسازان در برابر این انتقاد اظهار تعجب کرده‌اند که به جای توجه به گیاه‌خوار بودن یا نبودن کارشناسان باید به محتوای حرف‌های آنها توجه کرد و اگر نادرست‌اند نشان داد اشتباهشان کجاست. وانگهی این‌که کارشناسی كه به این نتیجه می‌رسد گوشت‌خواری عامل اصلی تخریب زیست‌محیط است به گیاه‌خواری روی بیاورد نه‌تنها عیب نیست بلکه کاملاً طبیعی و قابل تقدیر است.
مهم‌ترین ارقامی که مورد انتقادهای شدید قرار گرفته و حتی از سوی کسانی که در مجموع فیلم را قبول دارند نیز اغراق‌آمیز تلقی شده ارقامی است که برای نشان دادن سهم صنعت تولید گوشت و وسایل حمل و نقل در تولید گازهای گلخانه‌ای ارائه شده است. در فیلم سهم اولی ۵۱ درصد و سهم دومی ۱۳ درصد ذکر شده است. این ارقام از کتابی از انتشارات سال ۲۰۰۶ فائو (FAO) سازمان غذا و کشاورزی از سازمان‌های زیرمجموعه‌ی سازمان ملل متحد گرفته شده است. گویی بعد از انتقاداتی که به نحوه‌ی محاسبه در جزوه‌ی فوق شده فائو این رقم‌ها را در انتشارات بعدی خود اصلاح کرده است و در سال ۲۰۱۳ سهم صنعت دامداری را در تولید گازهای گلخانه‌ای ۱۴.۵ درصد اعلام کرده است. در فیلم به این موضوع اشاره‌ای نشده چرا که به زعم مخالفان فیلم این رقم جدید برای اثبات ادعاهای فیلم به قدر کافی تکان‌دهنده نیست. در همین زمینه به این نیز اشاره شده است که تولید کربن توسط دام قابل مقایسه با تولید گازهای آلوده توسط کارخانه‌جات و اتوموبیل‌ها نیست، چرا که در اینجا این کربن بخشی از چرخه‌ی طبیعی حیات است و نه عاملی که به طور مصنوعی وارد این چرخه شود.
در فیلم ادعا می‌شود که برای تولید یک پاند (۴۵۰ گرم) گوشت گاو ۲۵۰۰ گالن آب مصرف می‌شود. این رقم نیز مورد انتقاد قرار گرفته و از سوی منتقدی ۱۴۰ تا ۲۰۰ گالن محاسبه شده است....ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code