سينماي مستند

جشنواره‌ی سینما حقیقت

نویسنده:
صحبت از رویدادی است که از طرف برگزارکنندگانش این‌طور توصیف می‌شود: «اعتبار جهانی دارد»، «ضیافت بزرگ»، «دیدار با سربازان سخت‌کوش حقیقت‌جو»، «لذت نقد و بررسی آثار»، «از آن اتفاق‌های مبارک...»، «آینه‌ای زلال از فرهنگ و هنر»... و در میان مخاطبانش (نه همه) چنین نظراتی دیده می‌شود: «سوءمدیریت»، «وقاحت در انتخاب کاندیداها»، «صف‌های شلوغ»، «روزهای بلبشو...»...
مثل بازی مار و پله
صحبت از رویدادی است که از طرف برگزارکنندگانش این‌طور توصیف می‌شود: «اعتبار جهانی دارد»، «ضیافت بزرگ»، «دیدار با سربازان سخت‌کوش حقیقت‌جو»، «لذت نقد و بررسی آثار»، «از آن اتفاق‌های مبارک...»، «آینه‌ای زلال از فرهنگ و هنر»... و در میان مخاطبانش (نه همه) چنین نظراتی دیده می‌شود: «سوءمدیریت»، «وقاحت در انتخاب کاندیداها»، «صف‌های شلوغ»، «روزهای بلبشو...».
جشنواره‌ی سینماحقیقت نام این رویداد ده‌ساله است که ما مستندبین‌ها و مستندسازها با آن در رابطه‌ی‌ دوگانه‌ی جالبی قرار داریم؛ برگزارکنندگانش که در بولتن‌ها از آن تمجید می‌کنند و آن را سراسر موفقیت توصیف می‌کنند حرصمان درمی‌آید، با توصیف‌های حماسی و احساسی از «مستند» و «مستندساز» ما را یاد فیلم‌هایی می‌اندازند که در دوره‌های مختلف جشنواره فقط به دلیل ممیزی پذیرفته نشده‌‌اند، به یاد بعضی داورها و اعضای هیئت انتخاب می‌اندازند که همیشه بی‌ربط به مستندسازی انتخاب شده‌اند، شرایط فنی نامناسب سالن‌های نمایش مانند پرده‌های تاریک و صدای کم‌کیفیت، و جوایزی که به نظرمان جهت‌گیرانه بوده‌اند. به یاد فیلم‌های شخصی زیادی می‌افتیم که در این جشنواره شرکت می‌کنند و باید با فیلم‌های دارای سرمایه‌گذار و تهیه‌کننده رقابت کنند، و کلی چیز دیگر و خلاصه این‌که «این چه وضعش است». اما پیش خودمان که نگاهی به خودمان بیندازیم، می‌بینیم که هر سال منتظرش هستیم، جشنواره‌ی سینماحقیقت توانسته برایمان یک جور مبدأ سال مستندسازی شود، اغلب حواسمان هست که فیلممان را حتی‌الامکان طوری بسازیم که به فراخوانش برسیم، با انتخاب فیلممان در مسابقه خوشحال می‌شویم و با انتخاب نشدنش دلخور، با جایزه گرفتن و نگرفتن هم. در روزهای جشنواره کلی در معاشرت‌ها و فیلم‌‌دیدن‌ها به‌ ما خوش می‌گذرد، فیلم‌های خارجی روی پرده به‌مان می‌چسبد و امکان برآورد فیلم‌های ایرانی در کنار هم و در کنار فیلم‌های خارجی را پیدا می‌کنیم...ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code