سينمای دنيا

دیدنی ها و ناامیدكننده های سال 2016

نویسنده:
سال 2016 را با فیلم‌های خوبی سپری كردیم؛ با فیلم‌های قابل اعتنایی، هم از سینمای اروپا و هم از سینمای آمریكا...
سال 2016 را با فیلم‌های خوبی سپری كردیم؛ با فیلم‌های قابل اعتنایی، هم از سینمای اروپا و هم از سینمای آمریكا. سالی را پشت سر گذاشتیم كه هم پدرو آلمودوار در آن فیلم داشت و هم وودی آلن. هم فیلم‌های جدید كریستین مونجیو و برادران داردن به نمایش درآمد و هم تجربه‌ی تازه‌ی ریچارد لینك‌لیتر و كلی رایكارد. و سالی كه هم الیور استون و مل گیبسون در آن احیا شدند و هم تیم برتون و برادران كوئن دستاوردهای تازه‌ای به كارنامه‌شان اضافه كردند. اما همه‌ی این فیلم‌ها هم طرفداران دوآتشه داشتند و هم مخالفاتی سرسخت. هم كام عده‌ای را شیرین كردند و به نظرشان تماشایی آمدند و هم امید عده‌ای دیگر را ناكام كردند و خُلقشان را تنگ. در صفحات پیش رو به سراغ همین فیلم‌ها رفته‌ایم و از نویسندگان خواسته‌ایم سه اثر دیدنی و سه اثر ناامیدكننده‌ی سال را با خوانندگان 24 در میان بگذارند و درباره‌ی یكی از آثار امیدواركننده‌ی فهرستشان مطلبی بلند بنویسند و ارزش‌ها و ویژگی‌های آن را بیشتر باز كنند. به اقتضای فیلم‌های برگزیده، نقد‌ها، مصاحبه‌ها یا مقالاتی هم در كنار این مطالب قرار گرفته‌ تا خواننده را بیشتر و بهتر در جریان حس و حال فیلم‌ها قرار بدهند. در شماره‌های قبلی مجله‌ی 24 برای برخی از فیلم‌های مهم سال پرونده‌های مفصل كار شده...ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code