سينمای دنيا

سینما، آن‌سوی امید

نویسنده: احسان خوش‌بخت
سرمای منهای دو درجه، زامبی‌های معتاد به موبایل، قهوه‌های مجانی، صف‌های چندبار تاب‌خورده، پل ورهوفن سرمست از موفقیت‌های او در رأس هیئت داوران، ازدحام کلاس‌ها و جلسات و میزگردها به بهانه‌ی سینما، در حالی که خود سینما فقط مسئله‌ای ثانوی شده است...
سرمای منهای دو درجه، زامبی‌های معتاد به موبایل، قهوه‌های مجانی، صف‌های چندبار تاب‌خورده، پل ورهوفن سرمست از موفقیت‌های او در رأس هیئت داوران، ازدحام کلاس‌ها و جلسات و میزگردها به بهانه‌ی سینما، در حالی که خود سینما فقط مسئله‌ای ثانوی شده است. بین اینها سهم من از بخش رقابتی و شبه‌رقابتی برلیناله پانزده فیلم بود (چیزی همین حدود در بخش رتروسپکتیو، خود موضوع مقاله‌ی دیگری خواهد شد). روابط بین زوج‌ها، یا بین والدین و فرزندان یا بین آدم‌هایی از دو فرهنگ متفاوت مضمون اصلی بیشتر فیلم‌های بخش مسابقه در این دوره بود. فیلم‌ها، مثل سینمای امروز، کوچک بودند، و بهتر بود بیننده اصرار بر دیدن شاهکار را در اتاق امانات سینما به امانت می‌گذاشت.

خارج از مسابقه
اکسیدنتال (Occidental، نیل بلوفا): متعلق به آن مدل سینمایی آشنایی که دنیای معاصر را با یک هتل مقایسه می‌کند، یا دقیق‌تر متعلق به کلیشه‌ی «هتلی در اروپا به عنوان اروپا» (نمونه‌ی دیگر، پارسال در برلیناله: مرگ در سارایووی دنیس تانوویچ)، اثری کوچک، نسبتاً سرگرم‌کننده، اما در نهایت خام و بی‌ثمر که این استعاره را بدون هیچ اضافاتی به کار می‌برد و بعد سعی می‌کند با لکنت زبان مسائلی مثل اعتراض‌های اجتماعی، تبعیض و تعصب نژادی و قومی و این سوء‌ظن به غریبه و ناآشنا را که زیر پوست اروپا رفته در قالبی تصویر کند که در بهترین حالت به تلویزیونی می‌ماند و در بدترین حالت به اینترنتی.

آقای لانگ (Mr. Long، سابو): یک قاتل حرفه‌ای کره‌ای در حین اجرای مأموریتی در ژاپن زخمی می‌شود، پاسپورت و پول‌هایش را از دست می‌دهد و در ویرانه‌های حومه‌ی یک شهر پنهان می‌شود، اما استعداد او در آشپزی به‌زودی مسیر زندگی‌اش را به سمتی پیش‌بینی‌ناپذیر می‌برد. بخش وسطی فیلم، آشپزی، بهترین قسمت فیلم است و رسیدن به آن نیم ساعتی زمان می‌برد (که این فاصله به سنت فیلم‌های اکشن کره‌ای با خونریزی پر شده است)، اما افسوس که دوام نمی‌آورد و بعد به ملودرام «نجات از چنگال اعتیاد» تبدیل می‌شود...
ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code