لذت شكستن قواعد

نویسنده: یحیی نطنزی
رفته بودم كتابخانه‌ تا چند كتاب درباره‌ی فیلمنامه‌نویسی امانت بگیرم. فهرستم را از قبل آماده كرده بودم و می‌دانستم قرار است دنبال چه‌چیز‌هایی بگردم...
رفته بودم كتابخانه‌ تا چند كتاب درباره‌ی فیلمنامه‌نویسی امانت بگیرم. فهرستم را از قبل آماده كرده بودم و می‌دانستم قرار است دنبال چه‌چیز‌هایی بگردم. سید فیلد و چند كتابی كه از او به فارسی ترجمه شده بودند گزینه‌های اول بودند. همین‌طور یكی‌ـ دو كتاب از لیندا سیگر و كتاب ویلیام نوبل درباره‌ی گفت‌وگو‌نویسی. با خودم قرار گذاشته بودم از همه‌ی تكنیك‌های فیلمنامه‌نویسی سر دربیاورم و ببینم اهل فن چه روش‌هایی را برای قصه‌گویی در سینما پیشنهاد داده‌اند. اولِ راه بودم و خیلی قدرت تشخیص جنس خوب و بد را نداشتم. خریداری بودم كه ممكن بود فریب برندهای مشهور را بخورم و بعدا فهمیدم در میان برندهای آموزش فیلمنامه‌نویسی سید فیلد یكی از همان گمراه‌كننده‌هاست. كسی كه مثل معلم‌های ریاضی بی‌حوصله‌ی دوران مدرسه فقط به فرمول‌هایی كه بلد است می‌نازد و از ما هم می‌خواهد بی‌هیچ حرف پیشی همان‌ها را روی تخته یا برگه‌ی امتحان بنویسیم. لیندا سیگر انعطاف بیشتری داشت اما گاهی حرف حساب می‌زد و گاهی هم خیلی سرسری می‌نوشت و در نهایت تكلیف آدم را با خودش روشن نمی‌كرد. نویسنده‌های دیگری مثل ژان‌كلود كریر و پاسكال بونیتزر هم در كتاب‌هایی مثل تمرین فیلمنامه‌نویسی به همه‌ی سؤال‌هایمان جواب نمی‌دادند و آدم را همچنان تشنه نگه می‌داشتند...ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code