همشهری مارکت

در دنيای جديد، بخش بزرگی از فرايند خريد و فروش در اينترنت انجام می‌شود و دوره ی كسب وكارهای سنتی تمام شده است. در اين ميان حتی فروشگاه ها و مراكز خريد، بخش بزرگی از مبادلات خود را از طريق درگا ه‌های الكترونيكی انجام می دهند و تلاش می‌كنند با ارائه‌ی كالا و خدمات در و بسايت‌های اختصاصی و شبكه های اجتماعی، در وقت و هزينه ها صرفه جويی كنند.
 

موسسه ی همشهری نيز با راه اندازی وب سايت همشهری ماركت ويترينی متنوع از محصولات خود اعم از روزنامه، نشريات، كتاب‌ها و دوه‌های آموزشی را در دسترس كاربران و مخاطبان خود قرار داده است. اين وبسايت درامتداد طرح توسعه ی خود، تلاش می كند به مرجعی مطمئن برایارائه و فروش كالا و خدمات فرهنگی برای تمام افراد، بنگاه ها و كسب‌وكارها تبديل شود .

آدرس سایت : www.hamshahrimarket.com