دانستنيها

بیان موضوعات پيچيده علمي به زبان ساده

خاطره شيرين اين نشريه و شعار آن يعني «اولين مجله تمام رنگي ايران»، هنوز در ذهن بسياري از علاقه‌مندان فرهنگ و مطبوعات کشور وجود دارد. همشهري دانستنيها با اطلاعات جذاب و عکس‌هاي حيرت انگيزش يکي از نام‌هاي معتبر دنياي مجلات است.
اين نشريه چندسالي است كه با قوت و توان بيشتر به جمع گروه مجلات همشهري اضافه شده است. دوهفته‏نامه‏اي که در آن آخرين خبرها و گزارش‌هاي علمي با زباني ساده و قابل فهم، براي عموم مخاطبان ارائه ميشود.
مهمترين هدف مجله انتشار نشريه اي براي علاقه مندان به مباحث علمي است كه در آن موضوعات پيچيده علمي به زبان ساده بيان مي‌شود كه در اين بين دانش آموزان و دانشجويان در اولويت قرار دارند. البته با وجود اينكه مخاطب هدف همشهري دانستنيها نوجوانان و جوانان تعريف شده است ولي امروز توانسته به نشريه اي براي همه اعضاء يك خانواده نيز تبديل شود. در اين  نشريه آخرين خبرها و گزارش‌هاي علمي با زباني ساده و قابل فهم، براي عموم مخاطبان ارائه مي‌شود. خوانندگان اين نشريه هر 2هفته يک‏بار با مجموعه‌اي از اطلاعات جذاب دانش و تکنولوژي روبه رو ميشوند. اطلاعاتي که نويسندگان نشريه با دقت و مهارت از ميان هزاران خبر مربوط به اين حوزه جمع‌آوري کرده‌اند تا در اختيار مخاطب ايراني قرار دهند.