همشهري ورزشي  ويژه‌نامه تمام ورزشي است كه هر روز  روزنامه همشهري منتشر مي‌شود. همشهري ورزشي سرآغاز يك تحول بنيادين در اطلاع‌رساني يكي از پر مخاطب‌ترين موضوعات مورد علاقه جامعه است. اين فرصت جديد به نوعي ضامن ارتباط بيشتر و بهتر طيف وسيع خوانندگان علاقه‌مند به موضوعات ورزشي روز با موسسه همشهري خواهد بود.